Kronikë nga seanca nr. 38

SHKUP, 27.06.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme e miratoi Raportin nga monitorimi i kryer i mbikëqyrjes administrative të plotësimit … […]

Kronikë nga seanca nr. 37

Shkup, 18.06.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme i shqyrtoi informacionet nga realizimi i monitorimit kontrollues ndaj punës së operatorëve … […]

Kronikë nga seanca nr. 36-të

SHKUP, 13.06.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi informacionin ndaj kërkesës së Radio televizionit Maqedonas për bllokimin … […]

Kronikë nga seanca nr. 35

SHKUP, 12.06.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të NP Radio … […]

Kronikë nga seanca nr. 34

SHKUP, 04.06.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e fundit e miratoi informacionin për ngitjen e procedurës së mëparshme për hulumtimin … […]

Kronikë nga seanca nr. 33

Shkup, 30.05.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi paramarëveshjen për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve … […]

Kronikë nga seanca nr. 32

SHKUP, 28.05.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audivizuele (Agjenica) në seancën e sotme konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e mëposhtme për regjistrimin e pakove … […]

Kronikë nga seanca nr. 31

SHKUP, 21.05.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi raportin nga monitorimi kontrollues i serviseve programore të ROD … […]

Kronikë nga seanca nr. 30

SHKUP, 14.05.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi Propozim protokollin për bashkëpunim në mes të Këshillit të … […]

Kronikë nga seanca nr. 29

Shkup, 09.05.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi raportin nga mbikëqyrja administrative e plotësimit të obligimeve nga … […]Accessibility

Accessibility