Kronikë nga seanca nr. 9

Shkup, 12.09.2014 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme konkludoi që ta ndërpresë procedurën e nisur për marrjen … […]

Kronikë nga seanca nr. 8

Shkup, 05.09.2014 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme solli vendim për publikimin e konkursit për zgjedhjen e … […]

Kronikë nga seanca nr. 7

Shkup, 29.08.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme dhe në vazhdimësi të së njëjtës e mbajtur me datë … […]

Kronikë nga seanca nr. 6

Shkup, 21.08.2014- Këshilli i Agjecisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme konkludoi që të nis procedurë për marrjen e lejes për … […]

Kronikë nga seanca nr. 5

SHKUP, 31.07.2014 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme konkludoi që ta ndërpresë nisjen e procedurës për marrjen … […]

Kronikë nga seanca nr. 4

SHKUP, 23.07.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme e miratoi Planin vjetor për realizimin e mbikëqyrjes programore (monitorim), … […]

Kronikë nga seanca nr. 3

SHKUP, 17.07.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në seancën e sotme solli vendim për zyrtarizimin e ushtruesit të detyrës drejtor i … […]

Kronikë nga seanca nr. 2

Shkup-14.07.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme solli vendim për marrjen e les për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive … […]

Kronikë nga seanca nr. 1

SHKUP, 08.07.2014- Në seancën e parë të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) u verifikua mandati i anëtarëve të Këshillit të Agjencisë, të … […]

Kronikë nga seanca nr. 39

SHKUP, 01.07.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi Raportin nga monitorimi i mbulimit mediatik i zgjedhjeve Presidenciale … […]Accessibility

Accessibility