image_pdfimage_print

Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup, 25.10.2021 – Për shkak të harmonizimit me aktet egzistuese, Këshilli i Agjencisë solli Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për mënyrën e shfrytëzimit, … […]

Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup, 08.10.2021 – Me qëllim harmonizimin e Ligjit  të ri për mbrojtjen e të dhënave personale, Këshilli I miratoi aktet sin ë vijim: Propozim-politikë për krijimin … […]

Kronikë nga seanca 28-të

Shkup, 24.09.2021 –Në seancën e 28-të Këshilli i Agjencisë solli Udhëzimin për ndryshimin e Udhëzimit për reklamimin e paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021 nr. 01-3457/1 … […]

Kronikë nga seanca e 27-të

Shkup, 21.09.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme e ndërpreu procedurën për miratimin e Draft-udhëzimit për reklamimin politik me pagesë për Zgjedhjet lokale … […]

Kronikë nga seanca e 26-të

Shkup, 13.09.2021 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë solli vendim për rritjen e Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin … […]

Kronikë nga seanca e 25-të

Shkup, 09.09.2021 – Këshilli i  Agjencisë solli vendim për ndarjen e mjeteve finansiare për familjet e personave të vdekur nga zjarri në spitalin modular  për Kovid në tetovë, … […]

Kronikë nga seanca 24-të

Shkup, 01.09.2021 –Këshilli i Agjencisë miratoi Draft- udhëzimin për reklamimin e paguar politik për Zgjedhjet lokale  2021 të cilat do të publikohen në faqen e internetit … […]

Kronikë nga seanca 23-të

Shkup, 24.08.2021 –Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme shqyrtoi raportet tremujore mbi punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviziele për tremujorin e dytë … […]

Kronikë nga seanca 21-të

Shkup 22.07.2021 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Rregulloren për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për detyrimet e transmetimit të programit të krijuar … […]Accessibility

Accessibility