Mbledhja nr. 15 më 12.9.2011

Mbledhja e 15-të e KRD do të mbahet më 12.9.2011 (e hënë), fillon në orën 14:30 dhe është me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.

Mbledhja nr. 14 më 18.8.2011

Mbledhja e 14-të e KRD do të mbahet më 18.8.2011 (e enjte), fillon në ora 10:00 dhe ka këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe … […]

Mbledhja nr. 13 më 22.7.2011

Mbledhja e 13-të e KRD do të mbahet më 22.7.2011 (e premte), fillon në orën 13:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.

Mbledhja nr. 11 më 9.6.2011

Mbledhja e 11-të e KRD do të mbahet më 9.6.2011 (e enjte), fillon në orën 13:00 dhe ka këtë rend dite dhe këtë procesverbal.

Mbledhja nr. 10 më 17.5.2011

Mbledhja e 10-të e KRD do të mbahet më 17.5.2011 (e martë), fillon në orën 11:00 dhe ka këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe … […]

Mbledhja nr. 9 më 13.4.2011

Mbledhja e 9-të e KRD do të mbahet më 13.4.2011 (e mërkurë), nga ora 8:30, me këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe prej saj … […]

Mbledhja nr. 7 më 23.3.2011

Mbledhja e 7-të e KRD do të mbahet më 23.3.2011 (e mërkurë), nga ora 11:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.

Mbledhja nr. 6 më 3.3.2011

Mbledhja e 6-të e KRD do të mbahet më 04.03.2011, nga ora 10:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility