Kronikë e seancës së 28-të

Shkup, 29.08.2023 – Për shkak të kompensimit vjetor të papaguar për licencën për transmetim televiziv në afatin e përcaktuar me ligj, Këshilli i Agjencisë në … […]

Kronikë nga seanca e 27-të

Shkup, 16.08.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka iniciuar procedurë për heqjen e licencës për transmetim televiziv të SHTR Televizionit POLOG SHPKNJP … […]

Kronikë e seancës së 26-të

Shkup, 14.08.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim për vazhdimin e licencave për transmetim televiziv ose radio për gjithsej 90 … […]

Kronikë nga seanca e 25-të

Shkup, 01.08.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën … […]

Kronikë nga seanca e 24-ët

Shkup, 21.07.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka iniciuar procedurë për heqjen e licencës për transmetim televiziv të SHTR IRIS SHPK nga … […]

Kronikë nga seanca e 23-të

Shkup, 20.07.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme ka iniciuar procedurë për revokimin e licencës për transmetim radio të TRD Balkan FM Radio … […]

Kronikë nga seanca e 22-të

Shkup, 12.07.2023 – Këshilli i Agjencisë në mbledhjen e djeshme miratoi Propozim-rregulloren për ndryshimin e “Rregullores për kushte minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të personelit … […]

Kronikë nga seanca e 21-të

Shkup 26.06.2023 – Këshilli i Agjencisë miratoi vendim për dhënie të ndihmës financiare – donacion për Këshillin për Etik në media të Maqedonisë ETIKA PRESS … […]

Kronikë nga seanca e 20-të

Shkup 26.06.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim për rritjen e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe … […]

Kronikë nga seanca e 19-të

Shkup, 15.06.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 19-të ka miratuar Vendim për dhënien e licencës për transmetim në radio të shërbimit programor të … […]Accessibility

Accessibility