Seanca nr. 17 – 09.06.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe auduovizuele seancën e 17-të e mbajti me  datë 09.06.2021 me fillim në ora 15:00. RENDI I DITËS Propozim-miratim i … […]

Seanc nr. 16 – 02.06.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 16-të e mbajti me datë 02.06.2021 me fillim në ora 14:30. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 15 – 28.05.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr 15-të e mbajti me datë 28.05.2021 me fillim në ora 10:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 13 – 18.05.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 13-të e mbajti me datë 18.05.2021 me fillim në ora 14:05. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 11 – 21.04.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 11-të 21.04.2021  me fillim prej 14:00. RENDI I DITËS Miratimi i Procesverbalit të Seancës së 2-të … […]

Seanca nr. 10 – 16.03.2021

Agjenvia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 10-të do ta mbaje me datë 16.03.2021 me fillim në ora 14:15 RENDI I DITËS 1.Miratim … […]

Seanca nr. 9 – 25.03.2021

Agjencia për shrbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 9-të e mbajti me datë 25.03.2021 me fillim në ora 10:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 8 – 16.03.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 8-të e mbajti me datë 16.03.2021 me fillim në ora 15:00 RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 7 – 01.03.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 7-të e mbajti me datë 01.03.202  me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanaca nr. 6 – 24.02.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 6-të e mbajti me datë 24.02.2021 me fillim në ora 15:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]Accessibility

Accessibility