Kronikë nga seanca e 37-të

Shkup , 15.10.2020 _ – Në e djeshme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë Zgjidhje për duke u ndalur në i ngritur procedurë për konfiskimi në … […]

Kronikë nga seanca e 36-të

Shkup, 07.10.2020 – Sepse mospërmbushje në detyrimin nga neni 80 paragrafi 5 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , dmth të papaguara vjetore … […]

Kronikë nga seanca e 35-të

Shkup , 05.10.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia saj miratuar e plotësuar Aplikacion për pjesëmarrjen në publiku konkurs për detyrë leje për … […]

Kronikë nga seanca e 34-të

Shkup , 25.09.2020 – Në seancën e 34-të Keshilli në Agjencia dha miratimi për shtesë në vjetore plani për publike blerjet ne 2020 _ me … […]

Kronikë nga seanca e 33-të

Shkup , 25.09.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë Një vendim për Ribalancimi në atë financiar plani në Agjencia për audio dhe … […]

Kronikë nga seanca e 32-të

Shkup , 10 shtator 2020 . – Keshilli në Agjencia në marrëdhënie në Informacioni në marrëdhënie me më parë i ndërprerë procedurë pas dorëzuar kërkesë … […]

Kronikë nga seanca e 31-të

Shkup , 19.08.2020 _ – Keshilli në Agjencia në marrëdhënie me kërkesën dorëzuar nga Shoqeria për tregti , prodhim dhe sherbime M NET-HD DOO import-eksport … […]

Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup , 30.07.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli në Agjencia atë miratuar Raporti për transmetimin paguar politike reklamat në periudha 24 qershor – … […]

Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup , 27.07.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli atë konsiderohen Raporti nga opsionale mediat përfaqësimi për koha në Të parakohshmet parlamentare zgjedhjet 2020. _ _ … […]

Kronikë nga seanca e 28-të

Shkup , 16.07.2020 _ – Keshilli në Agjencia në e sotme sesioni sjellë konkluzioni për Nisja kundërvajtje procedurë para kompetent gjykata kundër Publiku transmetim kompania RADIO … […]Accessibility

Accessibility