Seanca nr. 37 – 29.9.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 37-të e mbajti më datë 29.9.2022, me fillim në ora 14:15. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 36 – 29.9.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 36-të e mbajti me datë 29.9.2022, me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 35 – 16.9.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovzizuele seancën e 35-të e mbajti me datë 16.9.2022 me me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim … […]

Seanca nr. 34 – 06.09.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 34-ët e mbajti me datë 06.09.2022 me fillim në ora 12:30. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 33 -25.8.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 33-të e mbajti me datë 25.8.2022 me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 32 – 17.8.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 32-të e mbajti me datë 17.08.2022 me fillim në ora 16:10 RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr.31 – 12.08.2022

Agjencia ppër shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 31-të do ta mbaje me datë 12.08.2022 me fillim në ora 14:00 RENDI I DITËS Miratim … […]

Seanca publike nr.7 – 17.8.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 7-të publike e mbajti me datë 17.08.2022 me fillim në ora 16:00 RENDI I DITËS Arsyetim … […]

Seanca nr. 30 – 05.8.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 30-të e mbajti me datë 05.08.2022 me fillim prej ora 14:00 RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca publike nr.6 – 05.08.2022

Agjencia për shërbime medaiatike audio dhe audiovizuele seancën e 6-të publike e mbajti me datë 05.08.2022 me fillim prej ora 14:00 RENDI I DITËS Arsyetim … […]Accessibility

Accessibility