1

Извештаи од надзори и преземени мерки за радија

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ  

=========================================================================================================================

ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ

ЈАВЕН СЕРВИС – МАКЕДОНСКО РАДИО

 1. Македонско радио – Прв програмски сервис
 2. Македонско радио – Втор програмски сервис
 3. Македонско радио – Трет програмски сервис

РА НА ДРЖАВНО НИВО

 1. РА Метрополис
 2. РА Антена 5
 3. РА Канал 77
 4. РА Јон 

РА НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПРЕКУ ТЕРЕСТРИЈАЛЕН ПРЕДАВАТЕЛ

 1. РА Ват
 2. РА Арачина
 3. РА Буба Мара
 4. РА Зона М-1
 5. РА Урбан ФМ
 6. РА Роса АБ
 7. РА Клуб ФМ
 8.  РА РФМ
 9. РА Сити
 10. Скај Радио Теодор
 11. РА Хит ФМ Скопје 
 12. УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9
 13. РА Спортско радио 90,3 ЕФ-ЕМ
 14. РА Џез ФМ
 15. РА Фортуна
 16. Капитол ФМ Радио
 17. РА Лајф

РА НА ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ ТЕРЕСТРИЈАЛЕН ПРЕДАВАТЕЛ

 1. УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА
 2. УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ
 3. РА Б-97 
 4. Радио Лав 
 5. Радио Ррапи 
 6. Радио Бум
 7. РА Пулс – Неготино
 8. РА Мерак 5
 9. РА Александар  Македонски
 10. РА Валандово
 11. Скај Радио Плус 
 12. РА Акорд
 13. РА Балкан ФМ
 14. РА Енџелс ФМ
 15. РА Хит Струмица
 16. РА Кочани
 17. РА 106
 18. РА Ла Коста
 19. РА Мефф 
 20. РА Пела
 21. РА Про ФМ
 22. Супер Радио
 23. РА Плеј
 24. РА Ускана-Плус
 25. РА Кисс
 26. РА Ред
 27. РА Експрес
 28. РА Медисон
 29. РА Голди
 30. РА Модеа
 31. РА Зора
 32. РА 5 Чоки
 33. РА Холидеј
 34. ЕКО Радио
 35. РА Плус Форте
 36. Радио Блета 
 37. Радио Комета 
 38. РА Актуел 
 39. РА МАРИА- БЛАГОВЕСТ

ОПШТИ ИЗВЕШТАИ ЗА СИТЕ РАДИОСТАНИЦИ

Радија кои повеќе не емитуваат програма (избришани од регистарот на радија)